Inspiracje

Odpuszczenie w relacjach z ludźmi

Pozwól innym myśleć o Tobie co tylko chcą, niezależnie od tego czy są to pozytywne, czy negatywne opinie. Pozwól im na wszystko co utrzymują na Twój temat, nawet jeśli pielęgnują jakąś urazę do Ciebie. Pozwól im nienawidzić, pozwól im oceniać tak jak Ciebie widzą, pozwól im zazdrościć, pozwól im utrzymywać gniew w sobie, pozwól im narzekać i cierpieć. Pozwól każdej takiej osobie żyć jej własnymi złudzeniami. To jest ich świat, świat każdego z nas z osobna, każdy ma prawo przejawiać się w nim i postrzegać go jak tylko chce.

A teraz dostrzeż w każdym z nich boski pierwiastek. Wyobraź sobie, że podchodzisz do takiej osoby, przytulasz ją, wybaczasz jej i odchodzisz w kierunku swojej przestrzeni. Z życzliwością i miłością w sercu zostawiasz ją z jej własnymi problemami, w jej przestrzeni złudzeń i cierpienia. Ty nie chcesz w tej przestrzeni uczestniczyć i to jest w porządku. Czując wsparcie Boga nie doznajesz już żadnej krzywdy, ani żalu za utrzymywane wyobrażenia na Twój temat. To tylko wyobrażenia, to tylko myśli, których już nie zasilasz swoją uwagą. Kieruj się w stronę swojej własnej przestrzeni – radości, spokoju i miłości. Już nie musisz się z niczego tłumaczyć. Już nie musisz się obawiać czyjegoś wpływu. Już nie musisz starać się nikogo ratować. Każdy ma swoją przestrzeń i prawo do realizowania tej przestrzeni na nieograniczoną liczbę sposobów.

Pozwól sobie żyć własnym życiem, w swojej własnej przestrzeni. Wybacz sobie, że prowokowałeś tych wszystkich ludzi do tego, aby postrzegali Cię w jakikolwiek negatywny sposób. Wybacz sobie, że próbowałeś ratować ich na siłę, że podejmowałeś misje, które miały przesłonić im Boga.

Dostrzegam i cenię swoją boskość w sobie i boskość w innych ludziach. Im więcej dostrzegam i doświadczam boskości w sobie, tym bardziej staję się wolna od opinii, pretensji i manipulacji innych ludzi. Utrzymuj w sobie wiarę w boską doskonałość w Tobie i w innych ludziach. Zauważ w nich siłę, mądrość i gotowość do zmian, którą w każdej chwili mogą wykorzystać. Pozwól im wyjść ze swoich ograniczeń o własnych siłach. Szanuj i doceniaj boski pierwiastek, który mają w sobie. Szanuj i doceniaj ich decyzje, jakie by one nie były. Zgadzaj się na na wszelkie ich działania i na to, aby mogli żyć swoim własnym życiem.

Teraz możesz skupić się już tylko na sobie. Nie przesłaniasz ludziom Boga próbując im coś uświadomić, czy to w intencji ratowania kogoś wbrew jego woli, czy w intencji ratowania siebie od jego wpływów. Każda osoba mająca negatywny stosunek do Ciebie nie jest w stanie Ci zagrozić, kiedy Ty nie zasilasz tej przestrzeni swoim zamartwianiem się i próbą wyjaśnienia jej swojego punktu widzenia. Znasz swoją wartość, nikt inny nie jest w stanie jej podważyć, bo to Twoja Doskonała, Boska Wartość. Tak, Twoja wartość jest boska i niczym nie wymuszona. Pozwól na to, aby była niezachwiana. Pozwól, aby była Twoją prawdą, którą inni ludzie widzą i doceniają kiedy tylko tego chcą. A takich ludzi na pewno będzie w Twoim życiu coraz więcej