Inspiracje

Płyń z nurtem

ŻYCIE to DZIAŁANIE. Życie to PRZEPŁYW, życie to NIEUSTANNA ZMIANA. Zmiana to porzucenie kontroli nad Twoim życiem i życiem innych ludzi wokół siebie. To zgoda na to, by Twoje życie płynęło zgodnie z potrzebami Twojego serca, bez potrzeby skrupulatnej analizy tego co ma się wydarzyć i jak ma się potoczyć. Brak kontroli to ciekawe i ekscytujące życie. A ciekawe życie to szansa dla Ciebie na rozwój i poznanie siebie. To wykorzystanie Twojego potencjału do pogłębiania swojego własnego szczęścia i dzielenia się dobrem ze światem.

Więc… na co czekasz? : )